Advokátní kancelář Martínková, Popek, Vídenský a spol.

Vysoký standard poskytovaných právních služeb v širokém rozsahu platného práva.
Komplexní a odborné řešení Vašich právních problémů. Individuální a profesionální přístup ke klientům a jejich požadavkům. Stabilita a důvěra.

Poskytované služby

Valné hromady Převody nemovitostí Směnky a cenné papíry
Právní konzultace Právní služby pro podnikatele
Soudní a rozhodčí řízení Komplexní řešení pohledávek Zakládání společností
Insolvenční řízení Advokatní úschovy
Obhajoba v trestním řízení Veřejné zakázky