Aktuality


Změny zakladatelských dokumentů obchodních korporací
16. 5. 2014

Dne 30.06.2014 uplyne lhůta, v rámci které jsou obchodní korporace v souladu s ustanovením § 777 zák. č. 90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích povinny přizpůsobit své zakladatelské dokumenty nové právní úpravě, tedy zejména výše uvedenému zákonu o obchodních korporacích. Pokud tak obchodní korporace neučiní ani na dodatečnou výzvu rejstříkového soudu, vystavují se riziku, že po uplynutí soudem určené lhůty ke sjednání nápravy bude podán návrh na zrušení obchodní korporace a přistoupeno k její následné likvidaci.

Pokud jste tedy ještě nepodnikli kroky k přizpůsobení zakladatelských dokumentů Vašich obchodních korporací, případně si nejste jisti, zda se Vás tato povinnost týká, rozhodně řešení této situace neodkládejte. Naše advokátní kancelář je připravena Vám pomoci s řešením tohoto problému od první konzultace až po konečný zápis změn do obchodního rejstříku, to vše v požadovaném termínu, podobně jako to již učinila u řady svých klientů. Neváhejte tedy a dohodněte si s námi schůzku prostřednictvím kontaktů uvedených na našich webových stránkách.


Další aktuality