Aktuality


Možnost obchodních korporací podřídit se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
26. 4. 2016

Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR přijalo dne 13.01.2016 sjednocující stanovisko k některým otázkám zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku.

Jedním z důležitých bodů tohoto stanoviska bylo mimo jiné ujasnění možnosti korporací podřídit se postupem dle § 777 odst. 5 ZOK zákonu o obchodních korporací i po uplynutí dvouleté lhůty tam stanovené. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dvouletá lhůta je lhůtou pořádkovou a lze se tedy i nadále zákonu podřizovat podle § 777 odst. 5 ZOK.

Dále Nejvyšší soud upřesnil pravidla tzv. opt-inu, tedy situace, kdy se obchodní korporace nepřizpůsobí ZOK. Platí, že v takovém případě se společnost řídí stejnými pravidly, které pro ni platily do 31.12.2013 za předpokladu, že tato pravidla neodporují donucujícím ustanovením zákona o obchodních korporacích. I v takovém případě se ale mohou takovéto obchodní společnosti odchýlit od pravidel obchodního zákoníku a využít úpravy zákona o obchodních korporacích např. tím, že ve společenské smlouvě připustí vznik různých podílů či určí, že podíl bude představován kmenovým listem.

Na základě tohoto stanoviska doporučujeme klientům, aby s ohledem na budoucí jistotu právních vztahů zvážili možnost podřízení svých obchodních společností postupem § 777 odst. 5 ZOK zákonu o obchodních korporacích.


Další aktuality