Náš tým


Společníci

JUDr. Kateřina Martínková LL.M.

Specializace:
Zaměřuje se na právní zastupování podnikatelů, specializuje se na obchodní právo, insolvenční právo, právo obchodních korporací. Má rozsáhlé zkušenosti se spory vedenými v rámci konkurzních a insolvenčních řízení. Vykonává funkci insolvenčního správce se zvláštním povolením, řeší úpadky velkých obchodních společností, finančních institucí a to včetně úpadků řešených reorganizací.
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Členství a funkce:
Česká advokátní komora (advokátkou od 1994), členka Rady expertů Asociace insolvenčních správců, členka odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo.
Hovoří:
Anglicky

Mgr. Ladislav Popek

Specializace:
Zaměřuje se na právní zastupování podnikatelů, specializuje se na obchodní právo, insolvenční právo, právo obchodních korporací. Má rozsáhlé zkušenosti se spory vedenými v rámci konkurzních a insolvenčních řízení. Vykonává funkci insolvenčního správce se zvláštním povolením, řeší úpadky velkých obchodních společností, finančních institucí a to včetně úpadků řešených reorganizací.
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Členství a funkce:
Česká advokátní komora (advokátkou od 1994), členka Rady expertů Asociace insolvenčních správců, členka odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo.
Hovoří:
Anglicky
Specializace:
Vykonává generální praxi se zaměřením na zastupování podnikatelů, právo nemovitostí, pracovní právo, rozhodčí řízení působí jako rozhodce. Dále se ve své praxi věnuje oblasti trestního práva především se zaměřením na hospodářskou kriminalitu, organizovaný zločin, ale také se zabývá obhajobou klientů v souvislosti s nedbalostní trestnou činností v dopravě. Zastupování účastníků insolvenčního řízení a insolvenčních správců.
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Členství a funkce:
Státní zastupitelství (1989 do 1992), Česká advokátní komora (advokátem od 1994), rozhodce v podnikatelských sporech.
Hovoří:
Rusky, Německy

JUDr. Aleš Vídenský

Specializace:
Poskytuje právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, rodinného a trestního. Specializuje se na problematiku práva nemovitostí, včetně restitučních sporů. Je vyhledávaným odborníkem ve věcech zastupování klientů před soudy všech stupňů včetně Ústavního soudu ČR v civilněprávních i trestněprávních věcech.
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Členství a funkce:
Česká advokátní komora (advokátem od 1994), Člen výboru regionálních představitelů České advokátní komory, člen lektorského týmu české advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů.
Hovoří:
Německy
Specializace:
Zaměřuje se na právní zastupování podnikatelů, specializuje se na obchodní právo, insolvenční právo, právo obchodních korporací. Má rozsáhlé zkušenosti se spory vedenými v rámci konkurzních a insolvenčních řízení. Vykonává funkci insolvenčního správce se zvláštním povolením, řeší úpadky velkých obchodních společností, finančních institucí a to včetně úpadků řešených reorganizací.
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Členství a funkce:
Česká advokátní komora (advokátkou od 1994), členka Rady expertů Asociace insolvenčních správců, členka odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo.
Hovoří:
Anglicky
Specializace:
Vykonává generální praxi se zaměřením na zastupování podnikatelů, právo nemovitostí, pracovní právo, rozhodčí řízení působí jako rozhodce. Dále se ve své praxi věnuje oblasti trestního práva především se zaměřením na hospodářskou kriminalitu, organizovaný zločin, ale také se zabývá obhajobou klientů v souvislosti s nedbalostní trestnou činností v dopravě. Zastupování účastníků insolvenčního řízení a insolvenčních správců.
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Členství a funkce:
Státní zastupitelství (1989 do 1992), Česká advokátní komora (advokátem od 1994), rozhodce v podnikatelských sporech.
Hovoří:
Rusky, Německy
Specializace:
Poskytuje právní služby zejména v oblasti práva obchodního, občanského, rodinného a trestního. Specializuje se na problematiku práva nemovitostí, včetně restitučních sporů. Je vyhledávaným odborníkem ve věcech zastupování klientů před soudy všech stupňů včetně Ústavního soudu ČR v civilněprávních i trestněprávních věcech.
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Členství a funkce:
Česká advokátní komora (advokátem od 1994), Člen výboru regionálních představitelů České advokátní komory, člen lektorského týmu české advokátní komory pro vzdělávání advokátních koncipientů.
Hovoří:
Německy


Partneři

Mgr. Eva Vavrošová

Specializace:
Generální praxe.
Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Rechtswissenschaftliche Fakultät - Universität Wien (2010 – 2011).
Členství a funkce:
Česká advokátní komora (advokátkou od 2016).
Hovoří:
Německy

Mgr. Helena Křivanová

Specializace:
Generální praxe.
Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
Rechtswissenschaftliche Fakultät - Universität Wien (2010 – 2011).
Členství a funkce:
Česká advokátní komora (advokátkou od 2016).
Hovoří:
Německy
Specializace:
Generální praxe.
Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Členství a funkce:
Česká advokátní komora (advokátkou od 2017).
Hovoří:
Anglicky


Spolupracující advokáti

Mgr. Jakub Novák

Specializace:
Generální praxe.
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Členství a funkce:
Česká advokátní komora (advokátem od 2010).
Hovoří:
Anglicky


Advokátní koncipienti

Mgr. Radim Kosňovský

Specializace:
Generální praxe.
Vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Členství a funkce:
Česká advokátní komora (advokátním koncipientem od 2016).
Hovoří:
Anglicky